news

-------------------------
 
 

2016.03.01

 

SITUATION HEMBYGD DEL 3

Bakgrund

Enskede Gård drevs under storgodstiden som mönsterjordbruk och Sveriges första trädgårdsstad planerades i just Enskede, detta utmynnade sen i egnahemsrörelsen. Med Slakthusområdet skulle en modern och växande stad klara en effektiv och kontrollerad matförsörjning. Trädgårdsstadens ambitioner var att bygga stad med starka sociala förtecken och ”gröna” motiv. En tid då även koloniträdgårdsrörelsen får sin framväxt.

Under de 100 år som gått sedan storgodsets tid, har själva Slakthusområdet existerat som en geografiskt väl avgränsad och till och med stängslad enklav, omfamnad av angränsande trädgårdsstäder och funkisområden. Produktionen av tjänster (slakt) och mat (köttprodukter) har fungerat med staden som stark markägare och fastighetsvärd. För Slakthusområdet bar efterkrigstiden med sig en relativ uppluckring av stadens kontroll, genom fler privata fastighetsägare och genom fler sorters företag.

Med det nya milleniet bestämmer sig staden att åter vilja ta kontroll över marken genom målinriktad uppköpspolitik. Syftet är att skapa rådighet över marken i Slakthusområdet och möjliggöra stadens planer med en expanderande innerstad.

1 mars - 22 maj

Slakthusområdets hembygdsförening: Inlägget ”Varför starta en hembygdsförening idag?” är en hyllning till alla de ideella krafter, föreningar, aktivister och medmänniskor som kämpar/verkar för en mer öppen, rättvis och hållbar stad.

Slakthusområdets hembygdsförening är en nystartad förening som våren 2015 bjöd in andra hembygdsföreningar och personer med intresse för och inblick i hembygdsrörelsen. De ville diskutera och kartlägga drivkrafter, motiv och möjligheter för de föreningar som idag verkar i Stockholmsområdet. Under Situation hembygd kommer föreningen att ställa frågor som; varför och hur en hembygdsförening idag kan agera i stadens och samhällets utveckling. Symboliskt och bokstavligt kommer föreningen att gräva där de står kring frågor om vem som äger marken, hur vår historia skrivs, identitet skapas och makt fördelas i relation till stadens utveckling.

Rö, Grödinge och Husby-Ärlinghundra-Märsta hembygdsföreningar: ”Självreflektion”. Tre helt olika hembygds- föreningar från Rö, Grödinge och Husby-Ärlinghundra-Märsta reflekterar via var sin installation över den egna verksamheten, folkrörelsens tillstånd och samhällsrelevansen för hembygdsrörelsen idag. Vad gör de olika föreningarna, hur ser de på hembygdsrörelsens förnyelse, på vår tids sätt att använda historia, kunskap som är lokalt förankrad och social förändring?

Slöjd Stockholm: ”Open Sloyd Iniative” är ett nationellt samarbete för att utveckla metoder och kunskap om mångfald och normer inom hemslöjden. Hur ser de lokala slöjdarterna ut i dagens Sverige? Hur påverkar digitala produktionsmönster och den samtida hembygden slöjden? Och hur ska hemslöjdrörelsen spegla ett samhälle bestående av slöjdare med vitt skilda fysiska förutsättningar från olika socioekonomisk, kulturell och etnisk bakgrund?

 
---------------------------------------
 

2016.01.12

Välkommen till alternativworkshop 24 jan kl. 12 – 16


Plats: Slakthusateljéerna Bolidenvägen 22

Vi ses för att tillsammans utforma bra förslag och synpunkter till det program som nu är ute på samråd.

Vad innebär förslaget för de som verkar här idag? Och på vilka sätt kan vi förstå betydelsen för framtidens besökare, boende och verksamma?
Var i planprocessen pratar vi om de stora frågorna och utmaningarna vi står inför - vilken stad vi vill ha och vilka vi bygger den för? Vilka frågor kan rymmas i en planprocess?
Vilken funktion har samrådet och hur ser den framtida planprocessen för Slakthusområdet ut?

Tag med de frågor som du brinner för och bidra till en gemensam diskussion och praktisk skrivarworkshop.


Slakthusområdet är ett av Stockholms stads stora utvecklingsområden. I flera år har staden arbetat med att ta fram ett programförslag för hur staden tänker sig området i framtiden.

Den 8 december öppnades samrådet på Palmfeldt Center med utställning och presentation av ett omfattande programförslag. programförslag. Staden anordnar informationsmöten och dialogaktiviteter under januari månad och samrådet avslutas den 1 februari - som är den sista dagen för inlämnande av synpunkter till staden.

Med anledning av det pågående samrådet bjuder Hembygdsföreningen för Slakthusområdet och blå arkitektur landskap in till en parallellprocess med möten och workshops. Den parallella processen är öppen för den som vill delta och tillsammans med andra läsa, granska och eventuellt arbeta fram förslag och alternativ till Slakthusområdets framtid. Målet med parallellprocessen är att bidra till fördjupad förståelse av stadens programförslag för Slakthusområdet, samt att lämna in kloka och kreativa synpunkter till staden den 1 februari.


......................................

Platsdriven Parallellprocessanordnas av
Hembygdsföreningen för Slakthusområdet och blå arkitektur landskap
 
Hembygdsföreningen för Slakthusområdet är en nystartad förening som undersöker hur en hembygdsförening kan verka som en aktör i relation till i stadens utveckling i vår samtid.
 
blå arkitektur landskap är ett arkitekt- och planeringskontor, medlem i Slakthusområdets företagarförening med kontor i området på Styckmästargatan sedan 8 år. Vi vill bidra i pågående planprocess utifrån en dubbel position som berörd av stadens planer, och professionellt verksam i planering och stadsbyggnad.

 

2016.01.12

 

Kritisk läsning och gemensam analys av programförslaget 12 jan kl 17.00 – 18.30

Plats: Slakthusateljéerna Bolidenvägen 22


Slakthusområdet är ett av Stockholms stads stora utvecklingsområden. I flera år har staden arbetat med att ta fram ett programförslag för hur staden tänker sig området i framtiden.

Den 8 december öppnades samrådet på Palmfeldt Center med utställning och presentation av ett omfattande programförslag. programförslag. Staden anordnar informationsmöten och dialogaktiviteter under januari månad och samrådet avslutas den 1 februari - som är den sista dagen för inlämnande av synpunkter till staden.

Med anledning av det pågående samrådet bjuder Hembygdsföreningen för Slakthusområdet och blå arkitektur landskap in till en parallellprocess med möten och workshops. Den parallella processen är öppen för den som vill delta och tillsammans med andra läsa, granska och eventuellt arbeta fram förslag och alternativ till Slakthusområdets framtid. Målet med parallellprocessen är att bidra till fördjupad förståelse av stadens programförslag för Slakthusområdet, samt att lämna in kloka och kreativa synpunkter till staden den 1 februari.

 

Vad innehåller programsamrådet?
Vilka idéer finns i materialet?
Vad innebär förslaget för de som verkar här idag? Och på vilka sätt kan vi förstå betydelsen för framtidens besökare, boende och verksamma?
Var i planprocessen pratar vi om de stora frågorna och utmaningarna vi står inför - vilken stad vi vill ha och vilka vi bygger den för? Vilka frågor kan rymmas i en planprocess?
Vilken funktion har samrådet och hur ser den framtida planprocessen för Slakthusområdet ut?

 

Tag med en utvald del av programmet och bidra till en gemensam läsning och öppen diskussion om programförslaget.

......................................

Platsdriven Parallellprocessanordnas av
Hembygdsföreningen för Slakthusområdet och blå arkitektur landskap
 
Hembygdsföreningen för Slakthusområdet är en nystartad förening som undersöker hur en hembygdsförening kan verka som en aktör i relation till i stadens utveckling i vår samtid.
 
blå arkitektur landskap är ett arkitekt- och planeringskontor, medlem i Slakthusområdets företagarförening med kontor i området på Styckmästargatan sedan 8 år. Vi vill bidra i pågående planprocess utifrån en dubbel position som berörd av stadens planer, och professionellt verksam i planering och stadsbyggnad.

 

INFO PDF HÄR!

 
----------------------------------
 

2015.11.14

 

Program


Hembygdsföreningen för Slakthusområdet bjuder tillsammans med det lokala arkitektkontoret blå arkitektur landskap in till en uppvärmning inför kommande samråd om "Slaktis" framtid.

Träffen inleds med en kort promenad i området förbi Enskede gårds koloniträdgårdsförening där vi kontemplerar kring den lilla tuva öppen mark som finns kvar från storgodstiden och som fortfarande brukas.

Tillbaka hos Hembygdsföreningen på Bolidenvägen värmer vi oss med soppa och tittar närmare på markägande i Slakthusområdet och hur markägandet skiftats den senaste tiden inför den utveckling staden driver.

Ta med egna frågeställningar och intressen att bevaka och bolla med oss nu på lördag den 14:e november. Uppsamling: Bolidenvägen 22, kl 14.00

Välkomna önskar Hembygdsföreningen för Slakthusområdet tillsammans med blå arkitektur landskap!

 

Läs hela inbjudan HÄR!

 
---------------------------------------------------
 

2015.06.08

 
 
Info PDF här!
 
---------------------------------------------------------
 

2014.02.13

 

Det är NU det gäller!
Vi ska bygga ett monster. Och vi vill göra det tillsammans med dig.

SLAKTHUSATELJÉERNA
SUPERMARKET ART FAIR
KULTURHUSET, VÅN 3
SERGELS TORG, STOCKHOLM
14 - 16 FEBRUARI 2014
FREDAG 11.00 - 22.00
LÖRDAG OCH SÖNDAG 11:00 - 20.00

Vi behöver ett Kulturpolitiskt monster. Ett monster som samlar oss och försvarar oss, som hotar och fascinerar, ja kanske rent av fängslar oss. Vi vill ha spänning, vi vill se en rysare.

 
Under Supermarket skissar Slakthusateljéerna på skelettet till ”Ett gemensamt kulturpolitiskt monster”, som en kommentar till det nyligen lagda förslaget om bygget av ett Kulturhus i Slakthusområdet. Hjälp oss göra analysen, kommentera och problematisera vad ett Kulturhus är, kan bli eller borde vara. Hur kan vi värna att det byggs rum för det gemensamma samtidigt som det finns utrymme för det individuella personliga och problematiska? Vi vill manifestera skissen och försöken, prövandet snarare än det färdigt definierade. Vi tycker det är självklart att det finns värden i världen som inte ryms inom nu givna måttstockar. Vi kan se hur vårt samhälle allt mer går in i ekonomiserade värde- och styrsystem, vad gör det med konsten, kulturen och oss människor – vill vi ha det så? Vi tror att vi behöver ett okontrollerat monster som problematiserar snarare än värderar.

Hur bör ett sådant monster konstrueras?
 
Kom och delta i denna gemensamma gest, protest, detta monsterbygge - samtala eller använda dina händer. Vi bygger med A4-ark, men sätter ingen standard.
 
Slakthusateljéerna är en konstnärsdriven ateljéförening med ett tjugotal yrkesverksamma konstnärer och kulturproducenter. Föreningen som grundades i juni 2010 huserar idag på Bolidenvägen 22 vid Globen i Stockholm. Slakthusateljéerna drivs på ideell basis. Lokalen rymmer ateljéer samt ett projektrum för både publik och intern verksamhet – med fokus på konstnärligt och socialt utbyte. www.slakthusateljeerna.se


PS. Undrar du fortfarande varför ett Kulturpolitiskt monster behövs? I dag byggs nya bostadsområden utan skolor och förskolor – man planerar gärna för skolan, men ingen vill ta på sig att bygga den. Varför?  Jo, för det lönar sig inte…. Ja, då tycker vi att det har gått för långt. Utanför våra fönster i Slakthusområdet har vi fått se en ny arena byggas upp bredvid den gamla och nu förhandlas om ytterligare ett shoppingcenter. Samtidigt ligger en motion till ett nytt Kulturhus i området uppe till beslut hos kommunfullmäktige. Men vilket Kulturhus vill vi bygga och varför? Kulturen och konsten och vi som konstnärer har en unik erfarenhet av värdeskapande och ingår oftast i parallella ekonomier. En förutsättning för att möta och förändra en komplex värld.  Ett Kulturpolitiskt monster är därför ett viktigt alternativ i dagens kamp för ett mer värdefullt samhälle.

 

 
 
http://www.supermarketartfair.com/
 
-------------------------------------------------
 

2013.09.04

 
 

http://www.finlandsinstitutet.se/sv/events/pia-sandstrom-jenni-toikka-sofia-tornblad/

 
----------------------

2013.07

 
 

Summer Session: The Walking Seminar

 
July 1-21, 2013
Beta-Local, San Juan, Puerto Rico
Read more about Beta_Local here
 

I will participate in a three week seminar taught by artist Beatriz Santiago Muñoz and geographer Javier Arbona and other artists and individuals in Puerto Rico. The Summer Session aims to develope art practices in response to the changing landscape, its social and political uses and its representation through visual and other means. It also focuses on direct observation and interaction at a human scale as an essential method for understanding these processes.

The seminar is anchored in the specific geography, local knowledge, emerging art practices, and social and political conditions of Puerto Rico. The island’s exuberant tropical ecology coexists with environmental devastation, institutional mimesis and decay, militarized and post-military spaces, as well as a growing movement to understand and transform these conditions. .

 
----------------------

2012.05

 
 

Life in the woods

Fredag 11 maj. 19.00-21.00
Slakthusateljéerna
Hallvägen 21. Johanneshov
T-bana/Tvärbana till Globen
Kontanter i baren!


Slakthusateljéerna visar Life in the woods en film av brittiska konstnärerna Oliva Plender och Patrick Staff. Filmen är ett samarbete mellan konstnärerna och en grupp deltagare som under en kort tid levde tillsammans, som en intentional community i John's Lee Wood, Leicestershire, UK.

Varmt välkomna!


Life in the woods

In the spring of 2011 artists Olivia Plender and Patrick Staff invited a small group of participants to live together for a week in John's Lee Wood, Leicestershire, in a critical exploration of folk revivalism, communal living and collaborative film-making.

Borrowing a format from radical outdoor educational programmes started in the early twentieth century, such as the Kibbo Kift, Woodcraft Folk and Forest School Camps, this temporary intentional community explored how group identities are constructed in relation to histories, traditions and ideologies. Through workshops, discussion and the collaborative film-making process the participants address the history of the counter culture in relation to queer politics in the British context.

The resulting film, rather than telling the story of their experience in the woods, reflects on whether living experiments such as this have the potential to produce new forms of collectivity.

Life in the Woods (2011) a film by Olivia Plender and Patrick Staff, in collaboration with Daniel Bower, Red Chidgey, Ade Clarke, William Clarke, Jesse Darling, Richard Dowling, Zia Dowling-Haigh, June Gillert, Amy James, Michael Mertens, Jamie Partridge, Natalie Raven, Hester Reeve, Yerang Seong, Sofia Törnblad.

 

Olivia Plender är internationellt verksam konstnär som lever och arbetar i Berlin. Hennes researchbaserade praktik infattar grafiska noveller, performance, video och installation.

Patrick Staff är konstnär och baserad i London. Han arbetar med video, experimentell teater, performance och dans, ofta i processbaserade samarbeten. Han har ställt ut i en rad internationella sammanhang.

Kvällen genomförs med stöd av Iaspis.

 
-------------------------------

2012.04

 
 

PERFORM WORD at SLAKHTHUSATELJEERNA

Den 13 april
Slakthusateljéerna,
Hallvägen 21, T-Bana Globen
Kl 19:00 -22:00
 
 

CECILIA GERMAIN
ULRIKA GOMM
VILDA KVIST
PIA SANDSTRÖM
ULRIKA SPARRE
SOFIA TÖRNBLAD

 

'When I use a word,' Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone,
'it means exactly what I choose it to mean  - neither more 
nor less.'
'The question is,' said Alice, 'whether you can make words mean
so many different things.'

 The question is,' said Humpty Dumpty,
'which is to be
master - that´s all.'

 

‘När jag använder ett ord,’ sa Klumpedump lite föraktfullt,
‘betyder det precis vad jag vill att det ska betyda – varken
mer eller mindre.’
‘Men frågan är,’ sa Alice, ‘om du verkligen kan få orden
att betyda olika saker.’
‘Frågan är helt enkelt vem som bestämmer,’
sa Klumpedump, ‘det är det enda som betyder något.’

Lewis Carroll, Alice i Spegellandet

 

 
----------------------------------------

2011.11

Workshop at the SU-EN Butoh Company

November 10th - 13th, Almunge, Sweden
I will participate in the autumn camp held at the SU-EN Butoh Company.
 
For futher details visit the website: www.suenbutohcompany.net
 

2011.07

 
 

SITE SENSITIVE ACTS

Galleri Mejan, Exercisplan 3, Stockholm
June 29- July 3 open from 12-17 daily
Opening on Wednesday 29th 5 - 9 pm
Performance by Hiroko Tsuchimoto and Sofia Törnblad at 7 pm
 
Marko Bandobranski
Tomas Stark
Vygandas Simbelis
Hiroko Tsuchimoto
Sofia Törnblad
Malin Pettersson Öberg
 

Warning, trivial observation: most actions take place somewhere or other. Some specific place must serve as the site of our being, staying, going, traveling to/from, must we be, stay, go, or travel to/from. Doing anything at all implies a place; without placement, action becomes unthinkable. Now, the opposite is a more complicated condition: places, considered as meaningful realities in these human lives of ours, are unthinkable without us and our actions; they come into existence only when there’s been human interference.

Your place? The dependency, then, is reciprocal. The place in itself (those surfaces and shapes of natural or architectural forms) (if there is such a thing) (i.e. a das Ding an sich) is mute and empty until we charge it – invest it with meaning – either by physical action on the spot, or in the mind. Even more intriguing is the idea that the place will multiply as new individuals establish a relationship with it: since the memories and attitudes that we have invested in it are so different, your place is identical with mine only in such insignificant aspects as its coordinates on the map and its name. The place is not one, but a potentially inevitable number of places, as many as there are humans who think about it, remember it, own it and feel it. A place is neither in the plural nor in the singular; neither owned nor free. Anyone can claim a felt ownership of a nation, an abandoned public pool, or a Paris sidewalk café.

-----------

From the exhibition essay Your place or mine?
by Johanne Nordby Wernø

please click HERE to read the entire text

 
-------------------------------------------
 

2011.05

 

 

 

/
Slakthusateljéerna, Hallvägen 21, plan 2 och 3
Vernissage 18/5 klockan 17:00 – 22:00
Öppet 19/5 – 22/5 klockan 12:00 – 18:00
/
Float All In Windows är den första gemensamma och publika presentationen av de konstnärer och kulturproducenter som är verksamma i Slakthusateljeerna. Ateljéföreningen och projektrummet inryms sedan ett år tillbaka i kvarteret Charkuteristen 5 i Slakthusområdet, i en byggnad från 1955 som ritades av Ralph Erskine och Yngve Fredriksson för kolonialvarufirman Möller & Co. Nästan hundra år efter områdets invigning har dess ursprungliga funktion gått ur tiden och transformeringen mot något nytt har inletts. Kulturverksamheter som Slakthusateljéerna kan tillfälligt ta plats i de gamla kontors- och lagerlokalerna i väntan på en ny detaljplan och omfattande renoveringar. Float All In Windows hämtar sin titel från det kommando i Photoshop som tilldelar alla öppna dokument ett eget visningsfönster. På liknande sätt intar tjugosex konstnärer under utställningsperioden de tomma rummen på våningsplanet ovanför våra ateljéer och projektrum. För mer information om Slakthusateljéerna och våra medlemmars verksamheter: www.slakthusateljeerna.se
/
Float All In Windows is the first collective and public presentation of the artists and cultural producers who are active at Slakthusateljéerna. The studio association and project space has for a year housed in the neighborhood Charkuteristen 5 in Slakthusområdet, in a building from 1955 which was designed by Ralph Erskine and Yngve Fredriksson for the grocery firm Möller & Co. Nearly one hundred years after the area’s inauguration, its original function is out-of-date and the transformation into something new has started. Cultural activities such as Slakthusateljéerna can temporarily take place in the old office and warehouse facilities, in anticipation of a new detailed plan and extensive renovations. Float All In Windows draws its title from the command in Photoshop which assigns all open documents a separate display window. Similarly, twenty-six artists occupy the empty spaces on the floor above our studios and project space, during the exhibition period. For more information about Slakthusateljéerna and our members’ activities: www.slakthusateljeerna.se
/

Medverkande konstnärer
Dominique Fleury
Elvire Soyez
Eva Arnqvist
Frida Tebus
Hans Rosenström
Henrik Eriksson
Ida Pettersson
Johan Wilén
Jonas Isfält
Kanslibyrån, John Huntington & Per-Arne Sträng
Kajsa Pontén
Karin Lindh
Katarina Lundgren
Kira Carpelan
Linda Hofvander
Malin Pettersson Öberg
Maria Andersson
Noak Lönn
Paul Kokamägi
Paula Urbano
Petra Axelsson
Samuel Nyholm
Shiva Anoushirvani
Sofia Törnblad
Stina Persson
Ulrika Sparre

/
PS: För vernissage O.s.a senast 15 maj till slakthusateljeerna@gmail.com
Glöm inte heller att ta med kontanter till baren och att T-bana Globen är avstängd!
Varmt välkommen!
Hälsningar Slakthusateljéerna.
 
-------------------------------------------

2011.04

 

FOLK VARIATIONS / LIFE IN THE WOODS

Workshop 18th - 25 th of April 2011
Initiated by Olivia Plender and Patrick Staff

Commissioned by RADAR, Loughborough University, UK.

This is an experimental project utilizing the collaborative filmmakig process for a temporary social experiment - an intentional woodland community. Borrowing a format from left-wing outdoor education programmes and socialist summer camps started in the early twentieth century, such as the Kibbo Kift, the aim is to reflect upon the history of folk revivalism, the neo-pagan movement and the relationship with queer and left wing politics in the British context. By engaging with the forest site as one of political contestation, the project aims, in part, to examine how our relationship to nature is mediated by histories, ideologies, stories and myths. The final video will explore whether living experiments such as this do have the potential to produce new collectivities. This intention will also be reflected in the film-making process, as responsibility for finding different ways of representing the experience on camera will be taken by the whole group.

Read more at the Radar Program Archive site

 
 
-------------------------------------------

2010.04

 

Beyond Former Heaven

(or the Institute of Surrealist Ethnography)

Thematic Residency
Directed by Olivia Plender
July 5 - August 13, 2010
The Banff Centre
Banff, Canada

This residency will encourage participants to work, live, play, and think collaboratively and is based on the view that experimentation should not simply be confined to the safe space of art practice but can also change our social relations. The main focus of activity will be to open up the idea of what research can be, approaching it as a performative act in itself. In this context, research can be understood as an ongoing group performance encompassing familiar academic models (such as reading groups and field trips), alongside activities such as collaborative film-making, experimental ways of living, and other more irrational approaches to knowledge production.

We will be exploring research methods borrowed from a wide range of historical sources, including Mass Observation, initiated in England in 1937 by ornithologist and anthropologist Tom Harrisson, communist poet Charles Madge, and documentary film-maker Humphrey Jennings (who was also the British representative of the surrealist movement). The original aim of Mass Observation was to create an “anthropology of ourselves” using an approach that was between surrealism and the social sciences, by conducting dream surveys, and mapping the conditions and opinions of the British public on a wide variety of topics including work, religion, and popular culture.

Another key reference point is Monte Verità, an early 20th century Utopian community established in Ascona, Switzerland. During the decades when it existed, a huge variety of avant-garde artists, writers, dancers, psychologists, sociologists, educational theorists, and mystics visited in order to live and work experimentally, including Hermann Hesse, Carl Jung, Hugo Ball, Emmy Hemmings, Isadora Duncan, Rudolf Steiner, Max Weber, and Rudolf Laban who developed many of his theories about dance there.

Participants will be encouraged to collectively organize their activities as they engage with one another and their surroundings. 

 

 
----------------------
<< back